Vereniging van biologische tuinders

Over de BioTuinders

De vereniging is er voor biologisch gecertificeerde tuinderijen en tuinderijen die dat nog niet zijn, maar wel de ambitie hebben om gecertificeerd biologisch te worden. Doel van de vereniging is deze tuinderijen een stem te geven in de ontwikkelingen binnen de biologische sector en de belangen van de tuinbouw te behartigen naar besluitvormende organisaties toe. De vereniging wordt daarom lid van het Biohuis. Daarnaast zal de vereniging een platform zijn voor het uitwisselen van kennis en ervaring, onder andere door enkele keren per jaar (in de wintermaanden!) activiteiten te organiseren, zoals een lezing of een excursie. 

Hoe meer bedrijven de vereniging vertegenwoordigt, hoe beter! Daarom nodigen we alle biologische tuinders van harte uit om lid te worden van de BioTuinders. Ook bedrijven die nog niet officieel gecertificeerd zijn, kunnen (aspirant-)lid worden. Je moet dan wel binnen twee jaar starten met omschakelen. De jaarlijkse contributie bedraagt 25 euro.


Via een periodieke nieuwsbrief zullen we de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en er zal twee keer per jaar een ledenvergadering zijn.

 

Lid worden kan door het inschrijfformulier in te vullen.

 

De vereniging is bereikbaar via het volgende emailadres: info@debiotuinders.nl

 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Luuk Schouten, Tuinderij Eyckenstein (voorzitter)
  • Mieke Baldé, Tuinderij De Volle grond (secretaris)
  • Esther Kuiler, De ommuurde tuin (penningmeester)
  • Francine van Rossem, Kruidenhuis de Vlo (communicatie BioHuis e.d.)
  • Jacolien Cleveringa (Sierteelt)