Vereniging van biologische tuinders

Lid worden

Vul onderstaande inschrijfformulier in. Lidmaatschap is telkens voor een heel kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december door een email te sturen naar info@debiotuinders.nl. Het lidmaatschap wordt dan het volegnde jaar stopgezet.

 

Let op: er is maar één lidmaatschap per bedrijf mogelijk (en dus één stem tijdens de ALV). Bent u met meerdere tuinders? Vul dan de naam in van degene die het bedrijf zal vertegenwoordigen op de ALV.

 

Indien anders dan bedrijfsadres.

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie