Vereniging van biologische tuinders

Siertelers sluiten zich aan bij de BioTuinders

Op de ALV van 28 februari heeft een groep kleinschalige bloementelers zich aangesloten bij de BioTuinders. Wij zien voldoende overeenkomsten op het gebied van teelt, afzet en belangenbehartiging om samen op te trekken. De bloementelers zullen binnen de vereniging een commissie sierteelt oprichten die zich bezighoudt met onderwerpen specifiek voor bloemen. De sierteelt zal met één bestuurslid vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
De bloementelers hebben een eigen facebookpagina: bio-snijbloementeelt.

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie